El taller d’arts plàstiques realitzat del 15 al 19 de juliol d’enguany, va tenir com a objectiu aprendre conceptes bàsics sobre art i pintura: nom de colors, tècniques pictòriques utilitzades a l’art modern i alguns estils artístics com ara: realisme, abstracció, cubisme i surrealisme.

Quan una pintura és realista i quan abstracta?

Els nens i nenes van aprendre la diferència entre aquestes dues paraules tan corrents en l’art. Saber identificar millor aquests dos estils artístics és una bona manera de valorar y entendre l’estètica de l’art contemporani. Alhora posar en pràctica l’abstracció suposa imaginar, donar forma a les idees…i una fantàstica ocasió per ser creatius.

Amb les formes geomètriques fem cubisme

En la pintura cubista els i les alumnes poden reconèixer alguns objectes que es representen al quadre, tanmateix no hi ha realisme… Conèixer i observar aquest estil artístic és el primer pas per familiaritzar-se amb la pintura moderna.

Els i les alumnes van pintar formes geomètriques simples que representaven elements del seu entorn i van descobrir que amb les formes cúbiques es pot fer pintura molt interessant!

Descobrint el dripping

Aquesta tècnica divertida els ofereix l’oportunitat d’experimentar les possibilitats plàstiques de la taca de pintura. Van veure en un vídeo com el conegut pintor Jackson Pollock ho desenvolupava al seu taller.

Després d’aquesta experiència, els més atrevits, van sentir la necessitat de pintar sense pinzell, tocant la pintura directament amb les mans, tal com va començar a crear l’home primitiu…

Treball en equip, un mural surrealista

Per entendre millor la pintura surrealista, res millor que realitzar un mural en el qual cada alumne i alumna representa el seu imaginari . El resultat final sembla tret d’un somni, com les pintures de Dalí. En aquesta activitat els i les alumnes van aprendre que una obra d’art també por ser colectiva i es requereix cooperació.

Aprenent dels companys

Després de cada activitat diaria, exposàvem en grup les obres i les comentàvem. D’aquesta manera els nens i les nenes aprenen a “veure”, a percebre el valor del color, la línea i la forma; es a dir, tot allò que significa l’activitat visual i plàstica.

Als petits artistes els agradava parlar de la seva pintura; del significat dels seus traços i taques de colors… Els espectadors i espectadores quan les miraven començaven a imaginar i també interpretaven les pintures dels altres. Al taller d’arts plàstiques també han après a escoltar amb respecte el que cadascú volia explicar.