La classe de 2n d’ESO va estar treballant durant el primer trimestre del curs i part del segon, en un projecte amb l’objectiu de presentar-se a un dels premis que atorga la Fundació Carulla, els premis Baldiri Reixach als alumnes.

El tema del projecte va sorgir com moltes vegades, de la casualitat, d’una idea i va servir per a aprofundir a classe de Llengua Catalana sobre l’estudi dels neologismes i manlleus en la nostra llengua. Els neologismes són paraules noves que s’han introduït a una llengua i els manlleus, paraules adaptades d’altres llengües o que, procedint d’un llenguatge especialitzat, passen al llenguatge comú.

Aquest treball va agafar la forma de joc de taula amb la idea que, mitjançant el joc, els jugadors anessin descobrint neologismes d’ús tant quotidià, que ja formen part del vocabulari habitual.  

neopictionari_escola_treball_roig_tesalia_neologisme_manlleus

El que semblava ser un treball per a un trimestre esdevindria en moltes hores de feina: reunions, preparació i repartiment del treball, correcció i retocs i perfeccionament en l’acabat final. Tot un aprenentatge per als i les alumnes que, des de l’inici, van haver d’organitzar-se, col·laborar i aprendre a treballar en equip amb tot el que això comporta, cedir de vegades i adaptar-se a les preferències dels altres.  

El joc, que es podria definir com un híbrid entre Monopoli i Pictionary, constava d’un tauler rectangular amb caselles numerades al voltant del marge. Algunes d’aquestes caselles es podien aixecar i descobrien una pregunta sobre un neologisme; d’altres duien representat un interrogant que indicava que s’havia dagafar una targeta d’un dels munts col·locats a lespai central del tauler. Aquestes targetes serien les altres incògnites a resoldre, i tenien en una de les cares un pictograma que representaria el neologisme a esbrinar. 

neopictionari_escola_roig_tesalia_neologisme_treball_investigacio

Un cop concebuda l’estructura del joc es va procedir a l’elaboració dels continguts lingüístics i gràfics. Des de l’àrea de Català es va treballar en l’elecció dels neologismes i en la seva definició, fent un estudi etimològic per conèixer-ne l’origen. Els i les alumnes es van dividir en quatre grups per a la recerca dels neologismes, en funció dels quatre contexts des d’on provindrien els neologismes: moda, tecnologia, restauració i esports. De cada grup es van escollir els mots que constituirien les preguntes de les caselles numerades i els de les targetes dibuixades.

Des de l’assignatura de Visual i Plàstica es va portar a terme la realització dels dibuixos en diferents etapes, des de la realització d’esbossos, seleccionant aquells que millor reflectien el concepte i facilitaven la comprensió del mot, fins al disseny de la il·lustració definitiva. Tot i sent realitzats per alumnes diferents, es va buscar un estil uniforme de representació.

neologisme_modaneologisme_tecnologianeologismes_restauracioesport_neologisme

Totes les imatges i dibuixos tenen els drets reservats del Centre Escolar Roig Tesalia.