La cinquena i última setmana de casal va estar dedicada a aprofundir en el gènere pictòric de l’abstracció, que ja vaig anar introduïnt durant el curs passat i en casals anteriors amb algun pintor. D’aquest gènere vàrem tractar concretament el moviment artístic de l’Expressionisme abstracte que es va fer als Estats Units i el que es va fer a Europa.

Per a l’exercici pràctic de l’activitat he utilitzat de nou la música com a punt de partida. Els i les alumnes interpretaven peces musicals d’estils diversos, donant forma i color als seus sons i ritmes i practicant  la pintura gestual. 

casal_artistic_estiu_roig_tesalia

Quant a continguts, vàrem començar per l’expressionisme abstracte que es va fer a Europa, anomenat Tachisme. Varen aprendre d’on ve aquesta paraula i els vaig projectar fotografies de pintures per ajudar-los a valorar la taca de color i la pinzellada, fonaments plàstics de la pintura abstracta.

També, per conèixer una mica més el procés pictòric dels artistes, vaig passar-los uns vídeos en què vèiem tres pintors al seu taller treballant: Picasso, Tàpies i Richter. Tot i que Picasso no correspon a aquest moviment, va ser molt il·lustratiu observar com realitzava un traç espontàni i segur en la seva obra. De Tàpies varem veure com repartia la pintura sobre una gran tela colocada al terra. I de Richter  varem veure com utilitzava unes planxes metàliques per desplaçar la pintura sobre la superfície del quadre col.locat a la paret. Va ser molt interessant per als nens i nenes veure aquests artistes en plena feina i descobrir alhora diferents procediments pictòrics.

plastica_casal_estiu_roig_tesalia

Després li va tocar el torn a l’expressionisme abstracte nord-americà, centrat en la figura de Jacson Pollock i les seves tècniques pictòriques del dripping i l’action painting. És el tercer any consecutiu que incloc aquest artista al casal d’estiu a petició dels i les alumnes. Sempre ho volen posar en pràctica durant el curs a l’activitat extraescolar i sempre els dic el mateix: “per fer-ho bé ha de ser al pati, haurem d’esperar al casal”. Per això, quan ho poden fer gaudeixen d’allò més; tant els veterans, que ja saben de què va, com els que vénen  per primera vegada al casal. A delit dels petits espectadors tornàvem a veure en un vídeo com Pollock descobria les possibilitats estètiques i expressives del degoteig, com feia pintura d’acció i com es ficava a sobre de la tela per realitzar les seves pintures.

estiu_casal_plastica_roig_tesalia

Amb aquesta activitat es diverteixen moltíssim. És una experiència plena de sensacions mitjançant la qual tenen ocasió de provar i descobrir amb tanta llibertat que, de forma espontània, els acaba portant al contacte directe amb la matèria i a pintar amb mans i peus.

casal_artistic_roig_tesalia_abstraccio

casal_artistic_abstraccio_roig_tesalia

En aquest taller varen aprendre nous conceptes com ara: la diferència entre espai pictòric i espai plàstic. Tambe vàrem parlar del context històric en què vivien els artistes i en el qual varen desenvolupar aquesta nova forma de llenguatge.

Cada dia, al final de l’activitat, comentàvem en grup els seus treballs. Fèiem una valoració plàstica utilitzant els coneixements apresos en diferents sessions, per acostumar-los a apreciar visualmente l’obra pròpia i la dels companys i companyes i anar formant el seu criteri estètic.

 casal_artistic_roig_tesalia

Els i les alumnes eren capaços de parlar amb naturalitat utilitzant mots de l’argot artístic: abstracció, figuració, espai pictòric, espai plàstic, pes visual, color saturat o insaturat, composició equilibrada…..

Com a  resultat, unes interessants pintures que podreu veure a l’exposició que farem en començar el nou curs. Podeur veure una selecció al següent enllaç: pintures