Our students of the elective English class worked hard on their poster projects.

They were told to create a welcome poster for the aliens, in case they ever get down to Earth to pay visits. They did a phenomenal job showing off their creativity, working together as a group planning and debating.

Both groups have listed the best things that can be found on our planet, as well as what one should be watching out for. 

Benvinguts a la Terra: una guia de viatge per als aliens 

Els nostres estudiants de 2n d’ESO de l’optativa d’anglès van treballar molt en el seu projecte. Havien de crear un pòster de benvinguda per als Aliens, per si alguna vegada arribaven a la Terra per fer visites.

Les i els alumnes van fer un treball fenomenal mostrant la seva creativitat, treballant junts com a planificació de grups i debatent.

Tots dos grups han fet un llistat de les millors coses que es poden trobar en el nostre planeta, així com el que s’hauria de vigilar.