El curs de 2n d’ESO ha iniciat un projecte sobre el gènere del bodegó o natura morta, que desenvoluparan en diferents tècniques i estils.

Els i les alumnes treballaran aquest tema des de diferents àrees de l’assignatura d’Educació Visual i Plàstica: l’àrea del dibuix, l’area del disseny i l’àrea de l’Art.

El primer treball d’aquesta sèrie l’han realitzat amb un mitjà digital, la fotografia; ja que miro d’incorporar les noves tecnologies en la metodologia de l’educació visual, amb les quals els i les alumnes estan familiaritzats.

Es tractava de muntar un bodegó amb elements reals i fotografiar-lo, tenint en compte la il·luminació, per crear una imatge utilitzant la tècnica del clarobscur.

Aquí teniu un bell exemple dels seus treballs.

Lydia Comas